Orbit

:::
This is an image
This is an image
This is an image

學校防疫措施-因配合14天防疫措施~敬請向生輔組提出公假申請

{{Alt_title}}

同學如因【居家隔離】、【居家檢疫】或【自主健康管理】等三個原因無法到校,
 請以紙本方式提出請假(有請假問題~敬請電洽1223 李宛純同仁)
This is an image

sina-weibo