Orbit

:::
This is an image
This is an image

2019海洋环保微电影大赛

{{Alt_title}}

一、影片主题:以台湾及金门地区海洋环境维护为题材,融入海洋政策。

二、活动办法可至脸书粉丝专页「国立金门大学 海洋事务中心」查询(https://reurl.cc/mdLg8V)。

sina-weibo