Orbit

:::
This is an image
This is an image
This is an image

学校防疫措施-因配合14天防疫措施~敬请向生辅组提出公假申请

{{Alt_title}}

同学如因【居家隔离】、【居家检疫】或【自主健康管理】等三个原因无法到校,
 请以纸本方式提出请假(有请假问题~敬请电洽1223 李宛纯同仁)
This is an image

sina-weibo