Orbit

:::
This is an image

This is an image

This is an image

This is an image

This is an image
This is an image

指挥中心快讯:针对案 863、864 及 865 家庭群聚事件

{{Alt_title}}

指挥中心今日再公布个案之其他公共场所活动史如图,提醒曾出入相关场所民众应自主健康管理,若于 2/1 前出现发烧、上呼吸道、腹泻、嗅味觉异常等症状,应佩戴医用口罩,尽速至就近指定社区采检院所就医,不得搭乘大众运输。
#就医时请主动告知接触史、旅游史、职业暴露、周遭其他人是否有类似症状等
#经医师评估后采检者需自付挂号费等费用(检验费用由公费支出)
#相关疑问请拨打 1922
#指定社区采检院所查询:http://at.cdc.tw/5y262t  (部立桃园医院除外)
This is an image

sina-weibo