Orbit

:::
This is an image

This is an image

This is an image

This is an image

This is an image
This is an image

【注意】弱势助学系统异常公告

{{Alt_title}}

各位同学 你好:
  近日发现弱势助学系统异常,部分个人帐号会带出上一学年度核定之弱势助学金额,目前本学年度尚未截止送件,亦未汇报教育部,故如有出现任何关于核定金额之资料,则为系统错误,于确认系统完全修复前本组将于截止收件后将初步核定(校内初审,教育部审定约12月初)合格及不合格名单消字公告,请以公告名单为准,如造成困扰敬请见谅,谢谢!

学务处生辅组 敬启

 

sina-weibo