Orbit

:::
This is an image
This is an image
This is an image

1082就学贷款退费通知!!

{{Alt_title}}

1082就学贷款有贷生活费、书籍费、校外住宿费的同学
退费已经入帐了喔!!!!(名单如附件)


有汇款资料的同学请查阅帐户资料确认是否入帐
无汇款资料的同学请持本人证件到出纳组领取支票(伯苓一楼)


有问题的部分,请洽生辅组-分机1223 李小姐

sina-weibo